FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Být správně a dobře pojištěn, mít investici která mi vydělá, vědět jak pracují moje peníze, to vše pomůže zjistit kvalitní finanční plán. Vypracování finančního plánu je pro každého mého klienta ZDARMA a k tomu je potřeba pouhých ŠEST jednoduchých kroků...

Stanovit a definovat vztah s klientem

Na první schůzce před vypracováním finančního plánu informuji klienta o postupu finančního plánování, moje služby finančního plánování nabízí letité zkušenosti s vytvářením profesionálního finančního plánu a proto můžeme prvotní analýzou s klientem určit, zda služby nabízené mnou a finančním plánem vyhovují potřebám klienta.
Vždy s klientem zvažujeme finanční schopnosti a to jak jeho tak jeho celé rodiny jaké má zkušenosti a znalosti v oblasti finančních, investičních atd. potom požádám klienta o nahlídnutí do jeho dosavadních pojistek, spoření atd. S klientem se dohodneme na všechny služby, které mají být poskytnuty.

Shromáždit informace o klientovi

Pokud chceme vytvořit ideální profesionální finanční plán,musíme  identifikovat osobní a finanční cíle a cíle a potřeby a priority jak klienta tak jeho rodiny, které jsou relevantní vzhledem k rozsahu jeho plánu a to před provedením a / nebo provádění jakýchkoli doporučení. Finanční plán musí shromažďit dostatečné kvantitativní a kvalitativní informace a dokumenty o klientovi a jeho rodině vzhledem ke vztahu a rozsahu pozdějšího plněním  a / nebo provádění jakýchkoliv doporučení.

Analyzovat a vyhodnotit finanční situaci klienta

Třetím velice důležitým krokem k vytvoření dobrého  finančního  plánu,  je zběr dat a informací klienta i s možnou výhradou k rozsahu finačního plánu, ale naším cílem je získat pochopení o celkové finanční situaci klienta, jeho silné a slabé stránky. Současnou finanční situaci  porovnáváme s jeho hlavním cílem ale i  s cílem dlouhodobým s ohledem na jeho nynější potřeby a priority a potřeby a priority jeho rodiny.

Vytvořit doporučení finančního plánu a předložit je klientovi

Profesionální finanční plán na základě získaných informací, vytvoří jednu nebo více strategií týkající se aktuální situace klienta. Tyto vytvořená strategie by měla na základě sebraných informací přiměřeně plnit jeho cíle, potřeby a priority klienta a jeho rodiny. Dále se rozvíjí doporučení finančního plánu na základě jeho zvolených strategiích jak rozumně splnit potvrzených cílů, potřeb a priorit klienta a jeho rodiny a zároveň předkládá i finální doporučení finančního plánu a to s nejlépe možným a ideálním způsobem, který umožňuje klientovi učinit informované rozhodnutí.

Uskutečnění doporučení finančního plánu

V pátém také velice důležitém bodě je dohodnutí se s klientem na uskutečnění a realizaci povinností, které jsou v souladu s rozsahem finančního plánu. Zde je i na řadě domluvené potvrzení klienta že se bude řídit doporučením vytvořeného profesionálního finančního plánu, že se chce řídit všech doporučení z výsledků finančního plánu. Pouze dodržováním finančního plánu, může dojít i k následnému dohudnutému, nebo vysněnému cílu. Pokud je plán ddlouhodobý, je potřeba v určitých fází života plán upravit nebo nastavit na jiné nové priority, které by ale neměli mít zásadnější vliv na hlavní cíle a priority.

Přezkoumá se situace klienta

Domluvili jsme se a definovali podmínky jak dodržovat náš vytvořený finanční plán. Po určité době, cca 1x za rok,  je čas na pravidelný servis který přezkoumá a vyhodnotí aktuální situaci klienta, včetně jeho navržených cílů a priorit  Pokud se provádí pravidelný servis a revize klienta, vždy se vyhodnocuje aktuální situace klienta a posuzujeme jakého pokroku jsme dospěli při dosahování vysněných cílů pokud se řídíme doporučením finančního plánu. Zjistíme, zda doporučení jsou stále vhodné a potvrdíme si, že veškeré změny pokud jsou opravdu nutné, jsou vzájemně považovány za změnu finančního plánu.

Objednejte si ZDARMA                          vypracování finančního plánu