Co všechno budete potřebovat k úspěšnému vyřízení hypotéky?

22.01.2018

Hypotéka je nejrychlejší cesta k Vašemu vytouženému bydlení.

  Tak tento názor se vám bude snažit vnutit asi většina dealerů a zástupců bank. Produkt sám osobně sice není tak složitý, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale složité, a hlavně časově náročné jsou ostatní procesy, které jsou s žádostí o hypotéku spojené.

  Získání hypotéky neboli hypotečního úvěru je proces zahrnující řadu kroků, které je pro úspěšný výsledek nezbytné absolvovat. Počínaje výběrem banky, přes podání žádosti o hypotéku, posouzení vaší bonity a ocenění zástavy (nemovitosti) vybranou bankou, získání příslibu hypotečního úvěru, doložení všech nezbytných dokumentů a potvrzení nutných pro získání hypotéky až po její konečné schválení a podpis smlouvy o hypotečním úvěru.

Kdo může hypotéku získat

  Hypotéku může získat občan České republiky a v některých případech také cizinec - občan Evropské unie. Konkrétní podmínky pro cizince je třeba vždy ověřit u banky, která by hypotéku mohla poskytnout.

Výběr banky

  Nejprve se musíte rozhodnout, jaké banky požádáme o nabídku hypotéky. Vybírat byste měli nejen podle výše úrokových sazeb hypoték, ale také podle důvěryhodnosti a spolehlivosti banky. Většina bank, nabízejících hypotéky, se snaží nové klienty získat i nabídkou dalších zvýhodněných služeb a produktů spolu s hypotékou. Ale i u této nabídky je třeba zvážit, zda nabízenou službu či produkt opravdu potřebujete a zda není výhodnější získat pouze hypotéku jako takovou. Při výběru nejlepší hypotéky oslovujeme více bank a necháme si od nich připravit předběžnou nabídku, abyste měli možnost porovnat, která z nabízených hypoték je pro vaše potřeby nejvhodnější.

Pomoc při výběru nejlepší hypotéky

  S výběrem vhodné hypotéky, zaměřené na vaše potřeby, vám může pomoci hypoteční poradce či zprostředkovatel hypotéky. Chcete-li pomoci s vyhledáním nejlepší hypotéky pro vás, kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře.

Nabídka hypotéky

  Při první návštěvě se dozvíte, jaké jsou podmínky pro získání hypotéky a co všechno je nutné zajistit a doložit. Připravím pro vás připraví nabídku hypotéky a doporučím vám nejvhodnější řešení. Podle toho, jaký je účel hypotéky (co potřebujete hypotékou financovat), vás informuji o dokumentech a potvrzeních, která jsou pro vyřízení úvěru nezbytné.


Posouzení bonity klienta

  Banka nejprve posuzuje bonitu klienta (schopnost hypotéku splácet). Na stránkách některých bank si můžete po zadání údajů o příjmech, výdajích a složení domácnosti ověřit, jak tato banka ohodnocuje vaši schopnost splácet hypotéku, a to ještě před podáním žádosti o hypotéku.


Co zahrnuje posouzení bonity

  Banka při posuzování vaší bonity zjišťuje i kolik vám bude zbývat z vašich příjmů po zaplacení všech výdajů a splátky případné hypotéky. Obvykle vychází z toho, že by rodině měl zbýt více než 1,2 násobek životního minima. Tuto částku je možné si ověřit použitím kalkulačky životního minima. V praxi jsou ale banky přísnější a koeficient navyšují, protože počítají s obvyklým životním standardem. Vychází se z příjmů všech dospělých členů rodiny (spoludlužníci). Spoludlužníkem hypotéky nemůže být osoba důchodového věku.


Žádost o hypotéku

  Vyhodnotí-li banka, že jste schopni požadovanou hypotéku splácet a vy budete s nabídkou vybrané banky spokojeni, můžeme v případě, že budete mít k dispozici potřebné dokumenty a potvrzení, o hypotéku požádat.


Ocenění nemovitosti

  Banka zkontroluje, že jsou vaše dokumenty v pořádku a kompletní, a zprostředkuje vám posouzení rizika zástavy (tedy odhad neboli ocenění nemovitosti ), kterou chcete za úvěr ručit.
Nemovitost poskytnutá jako zástava pro získání hypotéky je obvykle oceněna cenou obvyklou. Obvyklá cena nemovitosti je cena, která by byla dosažena při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti (z hlediska velikosti, stavu, polohy, vybavení atd.) v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, přechodné zhoršení životního prostředí, poruchy v zásobování přechodného rázu, důsledky přírodních sil nebo kalamit. Obvyklá cena je stanovena bankou na základě odhadu obvyklé ceny nemovitosti zpracovaného odhadcem uvedeným na seznamu banky.


Příslib hypotečního úvěru

  Rozhodne-li se banka po posouzení všech předložených dokladů, že vám hypotéku (neboli hypoteční úvěr) poskytne, vystaví vám příslib hypotečního úvěru, ve kterém se zavazuje tento hypoteční úvěr poskytnout. Většina bank garantuje navrženou úrokovou sazbu a dobu splácení až po dobu 30dnů od data vystavení příslibu hypotečního úvěru bez ohledu na vývoj úrokových sazeb.


Podpis smlouvy o hypotečním úvěru a dalších dokumentů

  Ve chvíli, kdy bance předáte všechna požadovaná potvrzení, odhadce pro ni zpracuje odhad a je domluvený způsob zapsání zástavního práva k nemovitosti do katastru nemovitostí, můžete s bankou podepsat smlouvu o hypotečním úvěru a další smluvní dokumenty.

Podklady potřebné k získání hypotečního úvěru:

Obecné dokumenty

- průkaz totožnosti
- potvrzení o plné moci

Doklady o příjmu a majetkových poměrech

- potvrzení o příjmu
- výplatní pásky
- daňové přiznání
- potvrzení finančního úřadu o zaplacení daní
- výpis z účtu

- dohoda o zúžení či zrušení společného jmění manželů
- doklad o úhradě rozdílu mezi celkovou výší investice a požadovanou výší úvěru (povinná akontace)

Doklady o závazcích a pohledávkách

- nájemní smlouvy
- potvrzení o sociálních dávkách
- smlouvy o stavebním spoření
- smlouvy o životních a jiných pojistkách
- smlouvy o úvěrech, půjčkách, leasingu
- ručitelská prohlášení

Doklady k nemovitosti

- výpis z katastru nemovitostí
- snímek pozemkové mapy či geometrický plán
- odhad
- pojistná smlouva k nemovitosti
- doklad o vlastnickém právu k nemovitosti (kupní smlouva apod.)
- souhlas spoluvlastníků s vkladem zástavního práva na nemovitost
- fotografie nemovitosti

KOUPĚ (zvláštní dokumenty)

- kupní smlouva či smlouva o smlouvě budoucí

STAVBA či REKONSTRUKCE (zvláštní dokumenty)

- stavební povolení
- projektová dokumentace, rozpočet
- smlouva o dílo, smlouva o výstavbě
- soupis potřebného materiálu a prací svépomocí
- časový harmonogram stavby

SPLACENÍ JINÉHO ÚVĚRU (zvláštní dokumenty)

- původní úvěrová smlouva
- původní zástavní smlouva - souhlas původní banky s refinancováním