Státní fond rozvoje bydlení - je úvěr pro každého?

20.10.2018

Státní fond rozvoje bydlení nově poskytuje pro mladé rodiny úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 15 let Mezi žadatele rozdělí 650 milionů korun. Na každého se však nedostane a není úplně pro každého.

Co nám státní fond rozvoje bydlení nabízí, kolik si můžeme půjčit, za jaký úrok a na co si můžou mladí půjčit.


Úvěr lze využít na:

 • výstavbu novostavby rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;
 • koupi bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m²;
 • koupi rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;
 • modernizaci obydlí.

Výše úvěru:

 • nejméně 30 000 korun a nejvýše 300 000 korun na modernizaci obydlí;
 • nejvýše 2 000 000 korun na pořízení rodinného domu, a to výstavbou, nejvýše však 80 % skutečných nákladů na výstavbu, nebo koupí, nejvýše však 80 % ceny sjednané, a to včetně ceny pozemku;
 • nejvýše 1 200 000 korun na pořízení obydlí koupí bytu, nejvýše však 80 % ceny sjednané.

Úroková sazba:

 • podle výše základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku, nejméně však 1 % p.a., fixní nejdéle na dobu 5 let.

Splatnost úvěru:

 • maximálně 10 let v případě úvěru na modernizaci;
 • maximálně 20 let v případě úvěru na pořízení obydlí.

Zajištění úvěru:

 • ručení za úvěr na modernizaci: příjemce úvěru musí mít ručitele ve věku do 55 let s minimálním průměrným čistým měsíčním příjmem 15 000 korun v posledních 3 měsících.
 • ručení za úvěr na výstavbu rodinného domu: zástavní právo k pozemku a budované nemovitosti v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění (po dokončení stavby, vinkulace k živelnímu pojištění).
 • ručení za úvěr na koupi bytu nebo rodinného domu: zástavní právo k úvěrované nemovitosti v prvním pořadí.

Výhody programu:

 • program platí pro celé území České republiky;
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;
 • správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB.
 • dotace 30 000 korun při narození či osvojení dítěte (týká se pouze úvěru na pořízení obydlí).

Podívejme se blíže na možnosti v případě pořízení nového bydlení, a to koupě bytu s využitím tohoto úvěru pro mladé.

Od začátku roku 2018 banky a stavební spořitelny půjčili klientům 214 miliard korun, což je o 2 miliardy více než za celý rok 2017 a pokud SFRB rozdělí mezi žadatele 650 milionů korun jde pouze o nepatrný zlomek v porovnání s obnosem od bank a stavebních spořitelen. Jen v září (s ohledem na změny které nastali v říjnu - nové doporučení ČNB ohledně posuzování příjmů u žadatelů o úvěr) banky a stavební spořitelny poskytly více jak 9 150 hypotečních úvěrů v celkovém objemu 20,805 miliard korun což je v průměru cca 2 270 000 korun na jednu hypotéku.

Pokud banky a stavební spořitelny od počátku roku poskytly v průměru na hypotéku  2 700 000 korun a banka vám půjčí 80 % hodnoty nemovitosti, potom je celková výše, za kterou se nemovitosti nakupovali, tedy hypotéka a vlastní zdroje (nebo další úvěr) v hodnotě 3 375 000 korun za nemovitost.

Jednoznačně nám z toho vychází, že na hypotéku v Praze, Brně a dalších větších městech nelze tento úvěr vůbec použít.

Dalším zádrhelem může být, jak velký byt si můžeme pořídit a zástava nemovitosti.

Průměrná cena za m2 (září 2018) byla v Praze 84 000 korun v Brně 60 000 korun a v Ústí nad Labem 17 000 korun. Pokud klient využije na koupi bytu plnou hodnotu půjčky tedy 1 200 000 korun může si koupit (počítáme plnou dotaci + 20 % vlastní zdroje).
v Praze byt o rozloze cca 18 m2,
v Brně byt o rozloze 25 m2
v Ústí nad Labem byt o rozloze 88 m2
Půjčka bude vhodná k zakoupení nemovitosti v menších městech nebo málo lukrativních místech. Přitom úvěr je poskytnut na koupi bytu pouze do rozlohy 75 m2 podlahové plochy.

Kombinace úvěru od SFRB a dalšího úvěru na bydlení není možná kvůli zástavnímu právu vyžadované SFRB musí mít zástavní právo k úvěrované nemovitosti v prvním pořadí.

I přes nesporné klady úvěru - dotace 30 000 korun při narození či osvojení dítěte, nízká úroková sazba (v září byla 1,12 %), absence jakýchkoliv poplatků za konzultace, poplatků spojených s uzavřením smlouvy a vedením úvěrového účtu, s možností mimořádných splátek nebo předčasného splacení úvěru. V případě ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci, narození, osvojení, poručenství či svěření dítěte do péče a pěstounství dítěte nebo naopak úmrtí člena domácnosti je možné přerušit splácení jistiny až na 2 roky, bude úvěr bude nejspíše využíván na rekonstrukci nebo právě pořízení bydlení v menších městech.